Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/ps-skive.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5752

Profil

Jeg er født i 1956 og blev psykologisk kandidat fra Århus Universitet i 1989. Jeg er autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet, og dermed underlagt deres tilsyn. Jeg tilknyttet sygesikringsordningen for psykologer, så jeg behandler mennesker, som er henvist fra egen læge til psykologbehandling med tilskud fra sygesikringen, og jeg er tilknyttet Falck og Priscriba, så jeg modtager mennesker de henviser.

Jeg har arbejdet som psykolog på Ribe Amts Ungdomscenter, Viborg Kommunes Psykologkontor, Århus Kommunehospital, Den Sociale Højskole i Århus, PPR – Områdekontor Skive, Projekt Olympos Ringkjøbing Amt og senest Rådgivningscenter for Børn og Unge i Nykøbing Mors som psykologfaglig leder sideløbende med at jeg havde privat praksis som psykolog. Jeg er siden 2005 fuldtids privatpraktiserende, da de to opgaver ikke var forenelige. Desuden har jeg tidligere gennem 11 år været ansat som ekstern lektor ved Århus Universitet.

Jeg har arbejdet meget med terapi, og har en omfattende efteruddannelse i terapi. Særligt har jeg gået i omfattende egenterapi, og har løbende fået supervision på mit arbejde. Derudover har jeg gået på toårigt grundkursus i psykoterapi, etårigt kursus i kropsdynamisk terapi, etårigt kursus i sorgarbejde og etårigt kursus i videobaseret arbejde med børn og deres omsorgspersoner, toårigt kursus i integrativ psykoterapi, et treårigt kursus i parterapi og et femårigt kursus i kropsdynamisk spirituel psykoterapi. Aktuelt går jeg på et treårigt kursus i at arbejde psykoterapeutisk med stemmen.